Sau khi tiếp xúc và học tập với Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles, Hoa cải thiện khả năng Tiếng Anh cũng như vốn từ vựng và tư duy logic của mình. Vốn từ rộng hơn, lối tư duy logic đã khiến Hoa tự tin hơn trong khả năng giao tiếp, đặc biệt là tăng vốn từ vựng cho Reading và Writing.