Về từ vựng trước đó chỉ biết một nghĩa của một từ, không biết các từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Sau khi áp dụng Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles từ vựng và nền đc cải thiện 70 – 80%, bên cạnh đó giảm được thời gian làm bài đến 50%. Nhờ học với thầy Charles, Giang học được cách áp dụng nhiều vốn từ và phát triển ý nên Giang cảm thấy Speaking là kỹ năng mình tự tin nhất.