HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG TEAM BUILDING “BEN TRE SUMMER TRIP”

team-building-ielts-with-charles

Hòa cùng không khí sôi động của mùa hè và thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên trong “gia đình” IELTS with Charles, IELTS with Charles x British Academy Vietnam đã tổ chức một chuyến Teambuilding nhằm gửi lời cảm ơn đến tập thể nhân viên đã luôn cố gắng, đóng góp […]