Giới thiệu về

IELTS with Charles

IELTS with Charles là trung tâm luyện thi IELTS uy tín tại TP.HCM trực thuộc British Academy Vietnam được thành lập từ tháng 04/2018 tại London, Anh Quốc bởi Founder là Thầy Charles IELTS 9.0 – Người Anh và Tiến sĩ Emmy IELTS 8.0 với sứ mệnh: giúp người Việt ở mọi trình độ đạt IELTS trong thời gian ngắn nhất.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

SỨ MỆNH

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries